Skip links
campaign-creators-gMsnXqILjp4-unsplash (1)

Om Konsulenthuset Broen

Konsulenthuset Broens fokus som relevant samarbejdspartner i jeres organisation balancer i spændingsfeltet mellem effektiv forretning og tydeligt sunde relationer i organisationen som bærende fundament.

Min erfaring er, at det komplicerede sjældent kan gøres enkelt. Men vi kan rammesætte en samtale om det, og forsøge at forstå hvilke behov, bekymringer og interesser der er i spil for den enkelte medarbejder, for teamet, ledelsen og organisationen.

Læs mere

Profil Konsulenthuset Broen & Ole Drejer

Konsulenthuset Broen er placeret i Syddanmark, men afstanden til jeres behov er ikke en begrænsning, og vi arbejder i hele Danmark. 

Fra mere end to årtier medbringer jeg solid erfaring fra bl.a. skoleledelse, driftsledelse og rollen som udviklingskonsulent i en afdeling for Mennesker & Kultur i en større dansk virksomhed med 650 ansatte, hvori et større projekt om kulturudvikling skulle implementeres og forankres. 

Min erfaring er, at det komplicerede sjældent kan gøres enkelt. Men vi kan rammesætte en samtale om det og forsøge at forstå, hvilke behov, bekymringer og interesser der er i spil for den enkelte medarbejder, for teamet, ledelsen og organisationen.

Om Broen KONTAKT OS
0248.martingravgaard_3000px
shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash-scaled

Broens produkter

Som uddannet master mediator samt master i læreprocesser og erfaring som trivselspartner, leder og seniorkonsulent tilbyder jeg i Konsulenthuset Broen to primære produkter:

Konfliktforståelse og mediation

Inspiration om konfliktløsning, konfliktforståelse og kulturudvikling der fremmer en sund uenighedskultur, samt konkret mediation når medarbejdere ser så forskelligt på en sag, at det belaster arbejdsfællesskabet og virksomhedens kerneopgave.

Trivsel på arbejdspladsen

Forebyggende strategiske trivselstiltag på arbejdspladsen, der igennem involvering af både ledelse, gruppe og individ kan gøre arbejdspladsen yderligere attraktiv for både fastholdelse, rekruttering og ikke mindst et lavere sygefravær.  

Med trivselsmåling, analyse, præsentation af resultat, facilitering, implementering og forankring i hverdagens praksis, skal en målings effekt skabe værdi og mærkes i dagligdagens praksis – og på sigt skabe en merværdi for virksomheden.

Om Broen

Anbefalinger

KONTAKT OS

Ønsker du at forbedre samarbejdet og produktiviteten?

Book dit møde her

Hyppigt stillede spørgsmål

Mission:

Konsulenthuset Broens mission er at være medskaber af et bæredygtigt arbejdsmiljø med en sund uenighedskultur, som styrker medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, og derved øger virksomhedens bundlinje.

Vision:

Konsulenthuset Broens vision er at være en foretrukken og troværdig samarbejdspartner, der igennem tillidsfuld relation og dialog med ledelse, grupper og individer understøtter virksomhedens kerneopgave med et strategisk og praksisnært trivselsfokus på arbejdspladsen, på tværs af fagligheder og generationer.

Værdier:

Konsulenthuset Broen bygger på følgende værdier:

Tillidsfulde relationer – baseret på psykologisk tryghed og nysgerrighed

Overskud – Et samarbejde med Broen skal kunne betale sig ved at virksomhedens investering i trivsel og sund kultur skaber et overskud på sigt.

Enkelhed – Alle vores trivselsløsninger bliver forankret i hverdagens praksis og derfor konkret.

Konsulenthuset Broen bygger på nedenstående menneske- og ledelsessyn, når vi løser opgaver:

Vi tror på at god ledelse, de rette organisatoriske styreformer og tydelig rammesætning er nogle af de vigtigste elementer, for at vi som mennesker kan trives og lykkes i vores job og i livet generelt, om man er medarbejder eller leder.

God ledelse kan forstås og tolkes på mange måder i virksomheder i dag. Broen har i den forbindelse opsat teser, der danner rammen for vores udgangspunkt, når der skabes meningsfuld organisationsudvikling, som både styrker virksomhedens bundlinje og trivsel hos hver enkelt medarbejder:

– Ledelse og medarbejdere er hinandens forudsætninger for at kunne lykkes – både i top-down og bottom-up ledelseskulturer og styreformer.

– Alle ansatte forventes på hver deres måde og faglighed at bidrage til organisationens kerneopgave, som skal være tydelig defineret.

– Enhver medarbejder i organisationen ønsker at skabe værdi og udføre et godt stykke arbejde, som de efterfølgende kan være stolte af.

– Alle medarbejdere har en grund til den adfærd de udviser – relation og dialog er vejen frem for at finde ud af hvad der ligger bag ved en evt. uhensigtsmæssig adfærd.

– Organisatoriske udfordringer indgår alle i en systemisk helhed, som med fordel bør indtænkes, når der implementeres løsninger.

– Ansvaret for en organisations arbejdsmiljø og trivselskultur, anskues igennem IGLO modellen hvor ansvaret situationsbestemt er fordelt hos henholdsvis organisationen – ledelsen – gruppen og individet.

Værdiskabende trivselsløsninger på lang sigt skabes igennem:

  • Nærværende dialog og individuelle løsninger
  • Enkelhed forankret i praksis
  • Sammenhængskraft på tværs i virksomheden

Som leverandør af konsulentydelser inden for trivsel spiller vi en vigtig rolle i at forbedre den sociale dimension i Jeres organisation. Vi skræddersyr indsatser og løsninger, der passer til den enkelte opgave og kan også levere data og dokumentation der bidrager til “S”et (Social) i ESG rapportering. Eksempelvis går data fra en trivselsmåling, direkte ind i ”S”, hvor man også finder data fra sygefravær m.m.”

 

Forebyggende trivselsprogrammer og -rådgivning: Vi tilbyder målrettede programmer evt. på baggrund af et trivselsmålingsforløb, så det for alle i virksomheden bliver synliggjort, hvordan man sammen og helt praktisk kan fremme sundhed og trivsel blandt medarbejderne. Det kan for eksempel være individuel rådgivning, workshops og træningsforløb. 

 

Stresshåndtering og mental sundhed: Hvis en eller flere medarbejdere bliver overbelastet eller får arbejdsrelateret stress, må situationen håndteres bedst muligt. Vi tilbyder træning i stresshåndtering for medarbejderne og lederne, når en eller flere kollegaer rammes. Derudover tilbyder vi udvikling- og implementering af egen mental sundhedspolitik eksempelvis igennem en workshop.

 

Inklusion og mangfoldighed: Igennem personprofil-analyser med viden om egen og kollegers foretrukne arbejdsmæssige adfærd kan virksomheden bestræbe sig på at skabe et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø. Sådan et miljø kan både tiltrække og udvikle vores forskellige generationer, der kan bidrage til virksomhedens kerneopgave. Dette kan omfatte træning i kulturel bevidsthed samt udvikling af mangfoldigheds- og inklusionspolitikker.

 

Work-life-balance: Trivselsmålinger vil også støtte virksomheders indsats for at skabe en endnu bedre balance mellem arbejde og familieliv for deres medarbejdere. Igennem dialog og workshops om de aktuelle behov og ønsker for virksomhed og medarbejdere kan enkle fælles retningslinjer defineres og implementeres.

Vores ydelser bruges ofte af virksomheder og organisationer op til ca. 100 ansatte. Ens for alle er, man for en individuel tilpasset løsning.

Vores services bidrager til en sund og harmonisk arbejdspladskultur, hvilket kan øge medarbejdertilfredshed og motivation. Trivselsmålinger og konfliktløsning er strategier, der kan skabe et positivt arbejdsmiljø.

Afstanden til jeres behov er ikke en begrænsning, Konsulenthuset Broen arbejder i hele Danmark.